Sigorta şirketleri 9 ayda 21 milyar TL tazminat üstlendi

Türkiye Sigorta Birliği’nin üye şirketlerden derlediği verilere göre 2017 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli olmuştur. Buna göre, 2017 üçüncü çeyrek sonunda sektör, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 artışla 21 milyar TL’yi bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.

Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda %10.4, hayat sigortaları branşında ise %49.2’lik, ortalamada da %14.9’lik bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 28.4 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5 milyar TL olurken; sektörün toplam prim üretimi 33.4 milyar TL’ye ulaştı. Hayat dışı prim üretiminin hayat sigortaları prim üretimine göre daha düşük artmasında,  üretimde büyük payı olan trafik branşındaki tavan fiyat uygulamasının etkisi oldu. Hayat branşında yaşanan büyümede ise banka kredi hacmindeki genişleme önemli rol oynadı.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 143.8 milyar TL,  toplam öz sermaye büyüklüğü ise 20 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketlerin toplam net dönem kârı 2.7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bilanço karının 1.2 milyar TL’si hayat dışı şirketlerin; 1.5 milyar TL’si de hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârı olarak hesaplandı.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 8 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 75.9 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 6 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sisteme giren 7.9 milyon çalışanın 3.5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, cayma oranı  % 54 olarak gerçekleşti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 1.6 milyar TL seviyesine ulaştı.

 

20 Aralık 2017