Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı’na dahil olarak, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan avantajlarından yararlanmanın tam zamanı! Sadece doktorların dahil olabileceği bu planda, peşin giriş aidatı almıyor, ödediğiniz katkı payı tutarına bağlı olarak yönetim gider kesintisini %0’a kadar düşürüyor, ücretsiz hizmetler ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevlerinde %40 indirim sunuyoruz. Üstelik eşiniz ve 18 yaşın üzerindeki çocuklarınız da bu çok avantajlı plana dahil olarak, gelecekleri için bugünden yatırım yapmaya başlayabilirler. Dilerseniz siz de onlar adına ödeme yapabilirsiniz.

Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı başvurularını İş Bankası şubelerinden yapabilirsiniz.

Devlet katkısı:

Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında, devlet katkısı avantajından faydalanabilirsiniz. Bir takvim yılı içinde yapılan toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25‘ini aşamaz.

İş Kültür Yayınları’ndan indirim:

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevlerinde %40 indirim fırsatına sahip olursunuz.

Yatırım danışmanlığı:

Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı kapsamında İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan “Yatırım Danışmanlığı Bülteni” ile yatırım kararlarınızı yönlendirebilirsiniz.

Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti:

Acil durumlarda, S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş.’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetin maliyeti şirketimiz tarafından karşılanır. Üstelik Hizmetimizden yararlanabilmek için son bir yıl içerisinde en az bir katkı payı ödemiş olmanız yeterlidir.

Acil kapsamına girmeyen durumlarda kendiniz; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınlarınız için ambulans hizmetinden %20 indirimli yararlanabilirsiniz. Acil duruma giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim:

Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarının listesini incelemek için tıklayınız

Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı’na aylık en az 169 TL katkı payı ödeyerek dâhil olabilirsiniz.

Katkı payı ödemelerinizi ABD doları veya avroya endeksli; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak; kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ya da nakit gerçekleştirebilirsiniz.​

Bireysel emeklilik mevzuatı kapsamında, sözleşme başlangıç tarihinde uygulanabilen başlangıç giriş aidatını Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı’nda almıyoruz.

Şirketten ayrılmanız durumunda birikiminizden ertelenmiş girişi aidatı olarak indirilecek giriş aidatı, sözleşmenizin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirketimizde kaldığınız süreye göre farklılık göstermektedir. Sözleşme yürürlük tarihinizden itibaren 5 yıl şirketimizde kalmanız durumunda, ayrıca yaşam kaybı ve sakatlık durumlarına bağlı ayrılmalarda giriş aidatını tahsil etmiyoruz.

Screenshot_10

Yönetim Gider Kesintisi:

Mevzuata göre aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine kadar uygulanabilen yönetim gider kesintisini, Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı’nda ödenen toplam katkı payı tutarına bağlı olarak % 0’a kadar düşürüyoruz.

Screenshot_11

Ödenen Toplam Katkı Payı: Hesabın yürürlük tarihinden yönetim gider kesintisi yapılacağı güne kadar ödenen toplam katkı payı tutarıdır.

Katkı payınızın ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ilgili hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda ödemeye ara vermiş sayılırsınız. Ödemeye ara vermeniz durumunda, ara verme süreniz boyunca, birikiminizden ara verdiğiniz her tam ay için aylık brüt asgari ücretin %8,5’inin on ikide biri tutarında ek yönetim gider kesintisi alınır.

Sözleşmenin ilgili yılında yapılan yönetim gider kesintisi, ek yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintilerinin toplamı her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini geçemeyecektir.

*Brüt asgari ücret tutarları mevzuatta belirlendiği şekilde uygulanır. Sözleşmenin ilk beş yılı içerisinde alınamayan yönetim gider kesintisi ve başlangıç giriş aidatı bulunması halinde, sözleşmenin beşinci yılını takip eden yıllarda tahsilatı gerçekleşebilecektir.

Fon toplam gider kesintisi:

Bireysel emeklilik mevzuatına göre; emeklilik şirketlerinin, emeklilik yatırım fonlarına ilişkin giderleri karşılamaları için fon net varlık değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi (fon işletim gideri kesintisi ve fona ilişkin saklama, denetim, işlem masrafları, vb. giderler) yapabilecekleri öngörülür.

Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı’ndaki her bir emeklilik yatırım fonundan, aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri ve toplam gider kesintisi uygulanır.

Fon toplam gider kesintisi, sözleşme yılına göre belirli oranlar dâhilinde hesabınıza iade edilecektir.* İade işlemi, sözleşmenin 6. yılı itibariyle %2,5 oranında uygulanır. Sözleşmenin 7. ve 14. yılları arasında, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranı 2,5 puan artırılır. 15. yıl ve sonrasında ise sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade işlemi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak olup, iade oranı belirlenirken, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınacaktır.

*Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Screenshot_12