Usta Emeklilik Planı’nı belli bir birikime sahip veya belli bir tutarın üzerinde ödeme yapabilecek katılımcılarımız için özel olarak tasarladık. Sunduğu avantajlar ve özel müşteri hizmetleri ile kendini ayrıcalıklı hissetmek isteyen herkesi bu plana davet ediyoruz.

FonMatik ve Otomatik Dengeleme Sistemi: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi kapsamında ilk defa oluşturulmuş bu iki fonksiyon, Anadolu Hayat Emeklilik ve İş Portföy Yönetimi’nin sektöre kazandırdığı yenilikler arasında yer alıyor.

Devlet katkısı:

Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında, devlet katkısı avantajından faydalanabilirsiniz. Bir takvim yılı içinde yapılan toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25‘ini aşamaz.

Otomatik Dengeleme Sistemi:

Risk alma eğiliminize göre tercih etmiş olduğunuz fon dağılım oranları, fonların getirilerinin farklılaşması sonucunda zaman içerisinde değişir. Otomatik dengeleme fonksiyonunu seçerek birikimlerinizin üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyotlarla, başlangıçta belirlediğiniz fon dağılım oranları esas alınarak değerlendirilmesini, aldığınız risk seviyesinin sabit kalmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek(*) :
Screenshot_5

FonMatik:

FonMatik, fon tercihlerinizin İş Portföy Yönetimi tarafından geliştirilen model kapsamında hayat boyu planlanmasıdır. Bu fonksiyonu, fon dağılım seçeneği konusunda tercihi uzmanlara bırakmak isteyenler için tasarladık.

FonMatik’te birikimleriniz; yaşınız ve ödediğiniz katkı payının gelirinize oranına göre, İş Portföy Yönetimi’nin önerdiği fon dağılım seçeneğinde değerlenmeye başlar. Yaşınız ilerledikçe artan birikiminizin korunması için, her yıl gittikçe daha az risk içeren fon dağılımlarına otomatik olarak geçersiniz.

Yatırım danışmanlığı:

Usta Emeklilik Planı kapsamında İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan “Yatırım Danışmanlığı Bülteni” ile yatırım kararlarınızı yönlendirebilirsiniz.

Özel müşteri temsilciliği:

Bireysel emeklilik hesaplarınızla ilgili işlemlerinizi, özel müşteri temsilcilerine ileterek gerçekleştirirsiniz.

İş Kültür Yayınları’ndan indirim:

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevlerinde %40 indirim fırsatına sahip olursunuz.

Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti:

Acil durumlarda S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş.’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden siz ve/veya eş ve çocuklarınız faydalanabilirsiniz. Bu hizmetin maliyeti şirketimiz tarafından karşılanır. Üstelik bu hizmetimizden faydalanabilmeniz için, son bir yıl içinde en az bir katkı payı ödemiş olmanız yeterli.

Acil kapsamına girmeyen, kendiniz ve/veya eş ve çocuklarınız için bizzat ödeme yapmanız gerektiği durumlarda da %20 oranında indirimden yararlanabilirsiniz.
Acil durumuna giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim:

Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarının listesini incelemek için tıklayınız

Usta Emeklilik Planı’nda asgari katkı payı tutarı, başlangıç tutarının olup olmamasına bağlı değişiklik gösterir.

Screenshot_6

Katkı payı ödemelerinizi, ABD doları veya avroya endeksli; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak; kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ile ya da nakit gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Aidatı:

Bireysel emeklilik mevzuatı kapsamında, sözleşme başlangıç tarihinde uygulanabilen başlangıç giriş aidatını Usta Emeklilik Planı’nda almıyoruz.

Şirketten ayrılmanız durumunda birikiminizden ertelenmiş giriş aidatı olarak indirilecek giriş aidatı, sözleşmenizin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirketimizde kaldığınız süreye göre farklılık göstermektedir. Sözleşme yürürlük tarihinizden itibaren 5 yıl şirketimizde kalmanız durumunda, ayrıca yaşam kaybı ve sakatlık durumlarına bağlı ayrılmalarda giriş aidatını almıyoruz.

Screenshot_7

*Kesinti toplamı sözleşme süresi içerisinde yapılan giriş aidatı, yönetim gider ve ek yönetim gider kesintilerinin tamamını ifade etmektedir.

Yönetim Gider Kesintisi:

Usta Emeklilik Planı’nda yönetim gider kesintisini almıyoruz.

Katkı payınızın ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ilgili hesabınıza herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda ödemeye ara vermiş sayılırsınız. Başlangıç tutarı olmadan aylık 1.000 TL asgari katkı payı ödemeyi tercih etmeniz ve ödemeye ara vermeniz halinde, ara verme süreniz boyunca, birikiminizden ara verdiğiniz her tam ay için aylık brüt asgari ücretin %8,5’inin on ikide biri tutarında ek yönetim gider kesintisi alınır.

Fon toplam gider kesintisi:

Bireysel emeklilik mevzuatı kapsamında; emeklilik şirketlerinin, emeklilik yatırım fonlarına ilişkin giderleri karşılamaları için fon net varlık değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi (fon işletim gideri kesintisi ve fona ilişkin saklama, denetim, işlem masrafları, vb. giderler) yapabilecekleri öngörülür.

Usta Emeklilik Planı’ndaki her bir emeklilik yatırım fonundan, aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon işletim gideri ve toplam gider kesintisi uyguluyoruz.

Fon toplam gider kesintisi, sözleşme yılınıza göre belirli oranlar dâhilinde hesabınıza iade edilir.* İade işlemi, sözleşmenizin 6. yılı itibariyle %2,5 oranında uygulanır. Sözleşmenizin 7. ve 14. yılları arasında, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranı 2,5 puan artırılır. 15. yıl ve sonrasında ise sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade işlemi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak olup, iade oranı belirlenirken, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınacaktır.

*Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Screenshot_8